Εθνικής Αντιστάσεως 2 και Β. Γεωργίου, 185 32, Πειραιάς, Τηλέφωνα: 210 41 77 271, Φαξ: 210 41 77 480, agiatriadapeiraios@yahoo.com

Ποιμαντικές Δραστηριότητες

Μυστήριο Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως:
Καθημερινά 10.00π.μ.-12.00π.μ. καί 5.00μ.μ.-7.30μ.μ.
Ποιμαντικές-Κατηχητικές:
Σχολή Γονέων: Τρίτη 6.00μ.μ.
Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς Τετάρτη 6.30μ.μ.
Ἀντιαιρετικό Σεμινάριο Πέμπτη 6.00μ.μ                                                                                 
Φροντιστήριο Στελεχῶν Σάββατο 5.00μ.μ.-7.00μ.μ.
Συνάθροιση Νέων 7.00μ.μ
Διάφορες ἄλλες δραστηριότητες:
Στόν Ἱερό ναό μας φιλοξενούνται διάφορες ἄλλες δραστηριότητες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί ἄλλων φορέων τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης.