Διοικούσα Επιτροπή

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ.κ.ΣΕΡΑΦΕΙΜ, Πρόεδρος

Σωτήριος Γκούβελος, γραμματέας

Τσαγκάρη Μαρία, ταμίας

Ιωάννης Ναούμ, μέλος

Γεώργιος Ρούκας, μέλος