Εθνικής Αντιστάσεως 2 και Β. Γεωργίου, 185 32, Πειραιάς, Τηλέφωνα: 210 41 77 271, Φαξ: 210 41 77 480, agiatriadapeiraios@yahoo.com

Αγιασμός-Έναρξις Ενωσεως Επιστημόνων Πειραιώς

 Μέ τήν εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας, μέ τόν ἁγιασμό, τόν ὁποῖο τέλεσε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, ξεκίνησαν καί φέτος, τήν Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου, οἱ δραστηριότητες τοῦ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Κατά τή διάρκεια αὐτῆς τῆς χρονικῆς περιόδου οἱ κατά μήνα διαλέξεις θά ἀφοροῦν σέ Θέματα Ἐπιστήμης καί Ὀρθοδόξου Θεολογίας, τά ὁποῖα θά προσεγγίσουν, εἰδικοί ἐπιστήμονες, πανεπιστημιακοί καθηγητές, ἐρευνητές, οἱ ὁποῖοι μέσα ἀπό τό συγγραφικό ἐπιστημονικό τους ἔργο, τά δημοσιεύματά τους, τίς διαλέξεις πούἔχουν κατά καιρούς δώσει, ἔχουν πείσει γιά τήν βαθειά, ἀντικειμενική καί ἐπιστημονικά συνεπή γνώση τῶν θεμάτων αὐτῶν. Ὁ καθηγητής π. Γεώργιος Μεταλληνός ἀλλά εἰδικοί ἐπιστημόνες, ἀπό διαφορετικούς ἐπιστημονικούς κλάδους, ὅπως ὁ ἀστροφυσικός, ἐρευνητής στό κέντρο ἐρευνῶν τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν κ. Ἰωάννης Κοντόπουλος, ὁ καθηγητής Γεωλογίας καί πρ.ἀντιπρύτανης τοῦ Πανεπ. Ἀθηνῶν κ. Μιχαήλ Δερμιτζάκης καί ὁ καθηγητής Ἰατρικῆς Γενετικῆς κ. Κων/νος Πάγκαλος, θά μιλήσουν στό πλαίσιο τοῦ 1ου κύκλου διαλέξεων.
Τή σειρά τῶν διαλέξεων γιά θέματα Ἐπιστήμης καί Ὀρθοδόξου Θεολογίας, ἄνοιξε μέ τήν ὁμιλία του ὁ ὁμότιμος καθηγητής τοῦ Πανεπ. Ἀθηνῶν π. Γεώργιος Μεταλληνός, μέ θέμα: "Ὀρθόδοξη Πίστη καί Θετικές Ἐπιστῆμες". Ὁ ὁμιλητής μέ τήν βαθειά θεολογική γνώση, πού τον διακρίνει, βασισμένη στούς Πατέρες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, ἀλλά καί μέ ἐπιστημονική ἀκρίβεια καί συνέπεια ἀπέδειξε ὅτι ἐπί τῆς οὐσίας, οὔτε ἡ Ἐκκλησία φοβᾶται τίς ἐπιστημονικές ἀνακαλύψεις, οὔτε ἡ Ἐπιστήμη ἀπομακρύνει ἀπό τόν Θεό. Γιατί ὅπως χαρακτηριστικά ἐπεσήμανε: "Πίστη εἶναι ἡ γνώση τοῦ Ἀκτίστου καί Ἐπιστήμη εἶναι ἡ γνώση τοῦ κτιστοῦ. Πρόκειται, συνεπῶς, για δύο διαφορετικές γνώσεις, κάθε μία ἀπό τίς ὁποῖες ἔχει τή μέθοδο καί τό ὄργανό της".
Τό video μέ ὁλόκληρη τήν ὁμιλία τοῦ π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ θά ἀναρτηθεῖ στό Ἱστολόγιο τοῦ Συνδέσμου Ἐπιστημόνων Πειραιῶς (http://syndpeiraia.blogspot.com) τίς ἑπόμενες ἡμέρες.
Ἡ ἑπόμενη διάλεξη γιά θέματα Ἐπιστήμης καί Ὀρθοδόξου Θεολογίας θά δοθεῖ, τήν Κυριακή 21 Ὀκτωβρίου, 7.00 μ.μ., στήν αἴθουσα τοῦ Πνευμ. Κέντρου Ἁγ. Τριάδος Πειραιῶς, ἀπό τόν ἀστροφυσικό, ἐρευνητή στό κέντρο ἐρευνῶν τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν κ. Ἰωάννη Κοντόπουλο μέ θέμα: "Ἐπιστήμη τῶν ἁγίων".
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου